تبلیغات
نهضت سوادآموزی شهرستان کاشمر - کشاورزان تا سن 60 سال در شهرستان کاشمر تحت پوشش طرح های سوادآموزی قرار می گیرند.